Home arrow Organisatie arrow Bunschoten zonder brandweer? Dat is pas echt een ramp!
 
 
 
 
Bunschoten zonder brandweer? Dat is pas echt een ramp!

Als er ergens bij jouw in de buurt brand uitbreekt of een ernstige aanrijding plaats vindt dan bel je 112 en vraag je om de brandweer. Vervolgens zal de meldkamer de dienstdoende groep brandweerlieden alarmeren en komen deze vrijwilligers ter plaatse. Tenminste je verwacht dat ze er zo snel mogelijk zijn. In zulke situaties telt elke seconde en lijken minuten uren te duren. Deze brandweervrijwilligers zijn mensen die wellicht net zoals jij werkzaam zijn bij een werkgever maar daarnaast brandweerman of –vrouw zijn.

Binnen het korps Bunschoten
De brandweer Bunschoten kent een zogenaamde warme en koude kant. De koude kant heeft te maken met vergunningen, voorbereidingen op oefeningen, opstellen van procedures en dergelijke. De warme kant is de kant van de brandweervrijwilliger oftewel de uitrukdienst. Het korps in Bunschoten telt 39 vrijwilligers verdeeld over drie groepen. Elke groep heeft een keer in de drie weken een weekdienst.
Image

De brandweer is meer dan blussen alleen. Wie brandweer zegt, denkt allereerst aan ‘blussen’. Maar de brandweer doet meer. Veel meer! Natuurlijk, blussen blijft een voorname taak. Blussen met water, schuim of andere blusstoffen. Het blussen van een schoorsteenbrand is een klein klusje waar de brandweer zijn hand bij wijze van spreken niet meer voor omdraait. Al zijn de mensen die het overkomt reusachtig dankbaar dat die vrijwilligers binnen een paar minuten voor de deur staan.
Er zijn ook andere branden. Denk eens aan bos, hei, bedrijven, opslagplaatsen, tankauto’s met brandbare of andere gevaarlijke stoffen. Maar denk ook eens aan de rookontwikkeling die er vaak optreedt, waardoor het zicht minder wordt en er met zogenaamde ademluchtbescherming gewerkt moet worden. Ook daar treden vrijwilligers op. Ook voor jouw als je in nood verkeert.

Technische hulpverlening is minstens zo belangrijk
Wie anders dan de brandweer zou je uit je auto moeten halen als je daarin bekneld zit? Wie anders zou in de duizend en één ongevallen die zich voordoen de helpende hand moeten bieden? Technische hulpverlening is de naam waaronder al dat ‘niet-bluswerk’ valt. Dat daarvoor een redelijke technische vaardigheid benodigd hoeft verder niet te worden toegelicht. Maar daarom is het niet alleen voor handarbeiders geschikt werk. Ook hoofdarbeiders die de handen uit de mouwen kunnen steken zijn meer dan welkom. En al wat de brandweerlieden gemeen hebben is een grote mate van zelfbeheersing, een sportieve instelling, een goed verstand, een absolute hekel aan paniek en de bereidheid zich dienstbaar te maken. Voor de technische taken krijg je te maken met moderne apparatuur, verbindingsmiddelen, veilige en beschermende kleding. 

Image
De nieuwe brandwachten in 2002
Vrouwen
Vaak wordt bij de brandweer alleen over mannen gesproken maar ook vrouwen blijken in de praktijk hun taken bij de brandweer zonder problemen en met veel enthousiasme uit te voeren. Bij onze brandweer zijn nog geen vrouwen als vrijwilliger werkzaam, maar zijn echter wel van harte welkom. Meer weten?

De aanstellingsvoorwaarden
Er zijn een aantal basisvoorwaarden waaraan je moet voldoen om ‘in dienst te treden’ bij de vrijwillige brandweer:

    • Bij indiensttreding moet je 18 jaar of ouder zijn;
    • Woonachtig in Bunschoten, Eemdijk of Zevenhuizen en het liefst ook werkzaam in Bunschoten, en
    • Beschikken over een goede lichamelijk conditie (een medische keuring en een sporttest maken deel uit van de selectieprocedure)

ImageBelangstelling?
Omdat de functie van brandweerman/vrouw niet een alledaagse functie is, zal je ongetwijfeld een aantal vragen hebben. Hieronder tref je wellicht een aantal antwoorden op jouw vragen aan. Mocht je nog andere vragen hebben of je willen aanmelden als vrijwilliger, dan kan je altijd contact opnemen met Hillebrand de Graaf telefoon 033-2991431 of Roelof Willemze telefoon 033-2991432.

Bovendien word je van harte uitgenodigd om op de informatieavond aanwezig te zijn. Deze wordt gehouden op donderdag 15 mei 2008 vanaf 19.45 uur in de brandweerkazerne (Prinses Irenestraat 8a).

Natuurlijk is het ook mogelijk een of meerdere oefenavonden bij te wonen! Neem dan van te voren wel even contact op met een van de bovenstaande personen.

Vragen en antwoorden voor toekomstige brandweermensen

1. Waarin zijn de rechten en plichten van de vrijwillige brandweermensen omschreven?
In de gemeentelijke verordening rechtspositie vrijwillig brandweerpersoneel

2. Hoe oud moet ik zijn voor een functie bij de brandweer ?
Niet jonger dan 18 en niet ouder dan 40 jaar.

3. Welke lichamelijke eisen worden er gesteld ?
Men moet over een goede gezondheid beschikken, een goede conditie hebben en een minimale lengte van 1, 65 meter.

4. Zijn hoogte, diepte en engte vrees een bezwaar ?
Ja, vooral hoogtevrees is een bezwaar.

5. Is het dragen van een bril of contactlenzen bezwaarlijk ?
Dit hoeft niet altijd een bezwaar te zijn. Het is afhankelijk van het gezichtsvermogen dat bij de keuring wordt vastgesteld.

6. Mag ik een baard dragen ?
Nee, ook te grote bakkebaarden of een te grote snor zijn niet toegestaan bij het gebruik van ademluchtmaskers.

7. Welke karaktereigenschappen zijn van belang ?
Openheid, betrouwbaarheid, goede manieren, gevoel voor orde en netheid, besluitvaardigheid, moedig zonder roekeloos te zijn, verantwoordelijkheid en maatschappelijk besef.

8. Welke vooropleiding moet ik tenminste hebben ?
Minimaal een MAVO, LBO of VMBO-opleiding. Als het even kan met technisch inzicht. Wil je een leidinggevende functie binnen de brandweer dan is een MBO of HBO-diploma vereist.

9. Moet ik in het bezit zijn van een rijbewijs ?
Het bezit van een rijbewijs is soms gewenst, maar niet altijd vereist.

10. Kunnen er ook vrouwen bij de brandweer komen ?
Natuurlijk, mits ze aan de eisen voldoen kunnen ook vrouwen tot de brandweer toetreden.

11. Wat is de taak van de vrijwillige brandweerman of vrouw ?
Het meewerken aan het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken en voorkomen van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Bovendien het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en rampen, anders dan bij brand.

12. Speelt het woon- werkadres een rol ?
Wonen en werken dient bij voorkeur binnen de gemeente te gebeuren en de woning mag niet te ver van de kazerne liggen. Men moet in de betreffende gemeente waar men in dienst van de brandweer komt wonen.

13. Door wie wordt ik aangesteld ?
Men wordt aangesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten. De commandant brandweer is gemandateerd om dit uit te voeren.

14. Moet ik een contract tekenen ?
Nee, een lidmaatschap kan binnen een aantal maanden worden opgezegd.

15. Moet mijn werkgever ook akkoord gaan met mijn aanmelding ?
Ja, de werkgever moet als het kan schriftelijk bevestigen dat hij akkoord gaat. Tevens moet hierin zijn beschreven dat er geen bezwaar bestaat tegen deelnemen aan repressieve inzetten tijdens werktijd.

16. Hoeveel tijd kost het mij ?
Afgezien van de repressieve uren kost het de eerste 2 jaar minimaal twee avonden in de week aan studie en oefening.

17. Wordt er een vergoeding gegeven ?
Ja, je ontvangt als regel een vergoeding die vastgesteld is in de gemeentelijke rechtspositieregeling. Zo zijn er verschillende vergoedingen voor repressieve uren, oefenuren en opleiding. Over het vergoedingsdeel dat als loon wordt beschouwd ben je belasting verschuldigd.

18. Krijg ik ook een onregelmatigheidstoelage ?
Nee, als regel wordt een jaarlijkse vergoeding gegeven die afhankelijk is van de rang die men bekleedt.

19. Ben ik verzekerd ?
Ja, je bent verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen volgens het gestelde in de rechtspositieregeling van de gemeente. De premie daarvoor wordt door de gemeente betaald.

20. Moet ik ook dienst doen op de alarmcentrale ?
Nee, de regionale alarmcentrale wordt bediend door gespecialiseerd personeel.

21. Moet ik ook bij aanrijdingen helpen ?
Ja, de brandweer heeft vele taken waaronder technische hulpverlening, die ook bestaat uit het bergen van slachtoffers uit autowrakken, uit het water, uit liften enz.

22. Welke opleidingen moet ik volgen ?
Minimaal de opleiding brandwacht en brandwacht 1e klas.

23. Kan ik daarna nog meer cursussen volgen ?
Ja, hoofdbrandwacht en afhankelijk van de behoefte van het korps, tot onderbrandmeester en brandmeester. Verder zijn er nog een aantal specialistische functies  zoals, duiker, chauffeur-pompbediener en WVD-er.

24. Wanneer volg ik deze cursussen ?
Meestal worden de cursussen in de avonduren gegeven.

25. In welke rang wordt ik aangesteld ?
In de rang van aspirant-brandwacht.

26. Wanneer word ik bevorderd ?
Na een jaar goede dienstvervulling, in welke tijd ook het rijksdiploma brandwacht moet zijn behaald.

27. Kan ik nog hoger op komen ?
Na het volgen van de vereiste opleidingen kan men, afhankelijk van de behoefte en na gebleken geschiktheid ook de onderofficiers of de officiersrangen bereiken.

28. Krijg ik ook uniformkleding ?
Ja, na de aanstelling in vaste dienst, tijdens de opleiding alleen uitrukkleding.

29. Ontvang ik beschermende kleding ?
Door de gemeente, de korpsleiding wordt kleding voor de repressieve inzet in bruikleen verstrekt.

30. Tot welke leeftijd kan ik dienst doen ?
In vrijwel alle functies moet men op 55 jarige leeftijd de dienst verlaten.

 
< Vorige   Volgende >

© 2018 BrandweerBunschoten.nl
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de